CCP病毒揭秘:王毅所說的潘多拉盒子就是當下大流行的CCP生化武器病毒

製作:【戰友同盟AOW】

0
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

… [Trackback]

[…] Information to that Topic: gnews.org/zh-hant/248266/ […]

0

秘密翻译组G-Translators

秘密翻译组需要各类人才期待战友们的参与: https://reurl.cc/g8m6y4 🌹 欢迎大家订阅 - GTV频道1: https://gtv.org/user/5ed199be2ba3ce32911df7ac; GTV频道2: https://gtv.org/user/5ff41674f579a75e0bc4f1cd 6月 28日