Dr. Mike Yeadon räknar upp och kopplar ihop huvudfaktorerna för Kanadas offentliga åtgärder i det tidiga skedet av covid-19 pandemin, och hoppas kunna använda detta för att väcka mer uppmärksamhet, tänkande och förståelse: Detta är en enorm kostnad för ekonomin, liv och mänsklig struktur Det globala prisfusket drivs av en grupp privilegierade människor, och dess syfte är inte till fördel för vanligt folk.