Översatt av 莫黎

EU vill införa en europeisk Magnitskijlag som syftar på den lag som USA införde 2012 efter att den ryska advokaten och korruptionsutredaren Sergej Magnitskij dött i fängelse i Moskva.

Tanken är att EU skulle kunna frysa tillgångar och införa reseförbud mot personer som är involverade i kränkningar av mänskliga rättigheter från och med nästa månad, efter att medlemsstater provisoriskt godkänt en europeisk Magnitskijlag.

De restriktiva åtgärderna – som formellt kommer att undertecknas på Mänskliga rättighetsdagen den 10 december, som markerar 77-årsjubileet för den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter – skulle rikta dem som är inblandade i brott som sträcker sig från folkmord och tortyr till godtyckliga arresteringar eller kvarhållanden.

En läckt kopia av beslutet som tagits av Guardian säger att rättsakten “skapar en ram för riktade restriktiva åtgärder för att ta itu med allvarliga kränkningar och kränkningar av mänskliga rättigheter över hela världen”.

Europaparlamentet har upprepade gånger uppmanat EU att anta lagstiftning som liknar den som antagits i USA för att tillåta blocket rikta sig mot individer oavsett dess nationalitet.

EU har för närvarande inte rätt att genomdriva reseförbud mot individer eftersom kompetensen ligger hos nationella regeringar och dess andra sanktionsbefogenheter är geografiskt inriktade.

De åtta medlemmarna i Nordiska rådet – Danmark, Finland, Island, Sverige, Norge, Färöarna, Grönland och Åland – hade sagt att de skulle anta sin egen handling om EU inte skulle kunna komma överens. Lettland, Litauen och Estland, som gränsar till Ryssland, har redan sådan lagstiftning. Dock kommer EU-ramverket att inte bära Magnitskijs namn efter lobbyverksamhet från den nederländska regeringen som hävdade att ingen specifik stat borde känna sig riktad.

EU: s nya sanktionssystem för mänskliga rättigheter godkändes av utrikespolitiska experter från de 27 medlemsstaterna i torsdags och kommer att godkännas formellt av ministrarna den 7 december, eller mer sannolikt genom ett skriftligt förfarande den 10 december.

Källa:

EU to use Magnitsky-style law to impose sanctions on human rights abusers

https://amp.theguardian.com/world/2020/nov/27/eu-to-use-magnitsky-style-law-to-impose-sanctions-on-human-rights-abusers