Inledning: Baserat på masspektrometrianalys av covid-vaccininjektioner och alla tillgängliga data, påpekade försäkringsbolagsjurister att funktionshinder på grund av vaccin kommer att öka med 50 gånger i år. Covid-vaccinet är massmord, folkmord, det är ett brott. Åtal har väckts i mars 2021, men ingen vågade ta fallet och utreda.