Död ved kan inte representera skogen, mörka moln kan inte representera himlen, diktatorer kan inte representera folket och ondska kan inte representera rättvisa. En liten ukrainsk flicka har tydligt lärt sig av sina föräldrar att diktaturer inte är representativa för lokalbefolkningen.