Diterjemah oleh: Pasukan Pendidikan MOS – James L

Pada 21 April, dalam temu bual dengan wartawan barisan hadapan Negeri Persekutuan Baru China (NPBC) di kem penyelamat Medyka, Poland, dua sukarelawan dari UK mengatakan pencabulan hak asasi manusia Parti Komunis China (PKC) mesti dihentikan. Sehubungan itu, fakta bahwa PKC adalah organisasi yang berada di belakang banyak rejim diktator, mereka  menyokong sepenuhnya tindakan NPBC untuk menghapuskan PKC supaya semua orang mempunyai hak untuk memilih.

Di samping itu, mereka juga memuji kopi NPBC yang sedap dan mengucapkan terima kasih kepada semua sukarelawan yang berada di barisan hadapan atas usaha yang telah dibuat.

Rujukan: https://gnews.org/post/p2403835/

Disiarkan oleh: Xiaolunn

More information, follow us 

New York MOS Himalaya GTV

New York MOS Himalaya |MOS TALK

New York MOS Himalaya |Gettr

New York MOS Himalaya |YouTube

Free to Join New York MOS Himalaya|Discord