Generiska läkemedel som hydroxiklorokin har små vinster och gynnas inte av stora läkemedelsföretag som jagar enorma vinster. Dr. Corey använde data från en storskalig studie i Brasilien 2020 för att illustrera att ivermektin är ett mycket effektivt läkemedel.