bản dich: Rally
hiệu đính: Văn Hùng 越南文雄

nguồn ảnh:  GNEWS

Liên Bang Tân Trung Quốc và Quỹ Pháp quyền đã giải cứu 96 “trẻ mồ côi” từ 7-17 tuổi cùng với các giao viên so tán cùng, tổng số 110 người, 2 xe buýt. Những “đứa trẻ mồ côi” này là con của những người dân bình thường trên mặt trận Ukraina đã ra chiến trường với quyết tâm quyết tử, đã tin tưởng giao cho chúng tôi gửi những đứa trẻ ra chiến trường. Liên Bang Tân Trung Quốc đã liên hệ với  tổ chức từ thiện ở Tây Ban Nha để sắp xếp cuộc sống tương lai của trẻ em, và Liên Bang Tân Trung Quốc sẽ hộ tống các em từ Ba Lan đến điểm đến ở Tây Ban Nha!

Liên Bang Tân Trung Quốc đã có sẵn những nguồn lực và sức mạnh như thế, cùng với chủ nghĩa anh hùng của những người đồng đội ở tiền tuyến, họ đã thành công thực hiện hạnh động vĩ đại mà cả Hoa Kỳ và các cường quốc phương Tây đều chưa làm được, điều này thật đáng quý và cao quý biết bao.

Những cha mẹ của đứa trẻ này là chiến binh đã hy sinh tính mạng để chiến đấu, khi lớn lên chắc chắn họ cũng giống như cha mẹ sẽ dũng cảm đối mặt với khó khăn và dũng cảm tiến về phía trước.

Cuộc hành động giải cứu do Liên Bang Tân Trung Quốc tổ chức này, không phân biệt chủng tộc hay lập trường chính trị, chỉ muốn cứu người cứu dân.

Nguồn bài: https://gnews.org/post/p2122544/

phát hành: lish

Để biết thông tin thêm, xin vui lòng lưu ý:
Nick Twitter của Nông Trường Athena Melbourne Úc:HimalayaAthena
Nick Gettr của Nông Trường Athena Melbourne Úc:himalayaathena
Link YouTube của Nông Trường Athena Melbourne Úc
Link discord của Nông Trường Athena Melbourne Úc
Link Đài Truyền Hình Trực Tiếp số 1 GTV – Nông Trường Athena Melbourne Úc