Dette er en omskrevet fra Miles Guos livestream 25. januar 2022.

Mr. Guo Wengui : mine kjære landsmenn, kjære mine 1,4 milliarder landsmenn som er fra nye føderale staten Kina (NFSC), Kjære nenner fra hele verdens!

I dag er det 25. januar 2022. På vegne av NFSC og de 1,4 milliarder landsmennene i New China og alle de heroiske medkrigerne og patriotene som utrydder ondskap og utrydder djevelen for å oppnå rettferdighet, er Guo Wengui her for å gjøre en stor kunngjøring.

Jeg, Guo Wengui (Miles Guo), har jobbet de siste fem årene for å ta ned CCP (det kinesiske kommunistpartiet) for å bringe et demokratisk system med én-person-én-stemme valg til Kina; å få til rettsstaten; å avsløre sannheten om folkemordet i Xinjiang og Tibet, og de grove menneskerettighetsbruddene av massakren som fant sted i Hong Kong. Som jeg advarte Vesten for fire eller fem år siden, har kommunistpartiet planlagt et voldelig angrep på den vestlige siviliserte verden – det vil si på de vestlige samfunnene med demokratiske rettsstatssystemer – til og med gå så langt som å frigjøre kjemisk og biologiske virus . Vi står nå overfor en endelig kampen mellom en diktatorisk verden, et diktatorisk regime og Vestens demokrati og rettsstat, jakten på frihet og tro på menneskerettigheter.

Vi advarte Vesten i desember 2019, og litt før Hong Kong-(antiutleveringslov) bevegelsen i mai 2019, at kjemiske og biologiske våpen ble brukt i Hong Kong av CCP-president Xi Jinping og Wang Qishans kommunistiske diktatur. I januar 2020 foreslo vi først at Hong Kong-bevegelsen var begynnelsen på en utfordring for rettssikkerheten i verdenssivilisasjonen, og at det var stor sannsynlighet for bruk av kjemiske og biologiske våpen for å skade verden.

I februar 2020 kunngjorde vi til verden at det såkalte Covid-19-koronaviruset i 2019 var et biokjemisk våpen utløst av kommunistpartiet, gjennom etterretningskilder, hadde vi mottatt masse informasjon fra utallige kolleger som risikerte livet i Kina , og vår personlige erfaring med kommunistpartiets ondskap. Men biokjemiske våpen er ikke deres hovedmål. Hovedmålet er å fremme vaksinepolitikken. Vaksinen er den virkelige katastrofen.

Da Covid-19 først rammet i 2019, kjøpte CCP store mengder PPE-masker, munnbind på forhånd rundt hele verden, og forhindret regjeringer fra forskjellig land å kunne redde sine egne statsborgere fra virus. Våre etterretningskilder har også gitt mye informasjon om de skadelige nettverkene og infiltrasjonen som kommunistpartiet har etablert rundt hele verden i de fleste vestlige institusjoner, inkludert økonomiske, uten respekt for loven og normer etablert mellom land gjennom FN-konvensjoner.

Vi kunngjorde til verden den indre historien til HNA: at eieren bak HNA var styrelederen for den sentrale kommisjonen for disiplininspeksjon (CCDI), Wang Qishan. Senere brøt vi en serie med innsidehistorier, inkludert om Alibabas Jack Ma. Infiltrasjonen av flere CCP-kontrollerte private selskaper i ulike område av den vestlige økonomien. Når vi ser tilbake på de siste fem årene, selv om NFSC har etablert konfidensielle, sikre og pålitelige forhold til regjeringer og ulike private offentlige interesse- og menneskerettighetsinstitusjoner rundt om i verden, er det store omfanget av kommunistpartiets onde makt og dybden av penetrering i verden, Vi har gjort det nødvendig for oss å være unnvikende i vårt samarbeid med offentlige etater og å ta hensyn til sikkerheten til de andre partene. Sikkerheten til kildene til informasjon og etterretning som er gitt og sikkerhetskravene til de involverte har vært avgjørende. Vi har måttet ta hensyn til alle område av sikkerheten til den andre parten, sikkerheten til informasjonskildene og sikkerheten til de involverte.

Vi ønsker ikke å oppnå profitt, berømmelse, noe politisk engasjement i noen av de store og enestående kampanjene for å fjerne kommunistpartiet.

I 2020 hadde jeg den store ære å jobbe med vår kinesiske fotballhelt Mr. Hao Haidong, verdensmester Ye Zhaoying og Mr. Steve Bannon fra USA, i tillegg til hundrevis av millioner av NFSC medlem, landsmenn og kolleger fra hele verden for å etablere de nye føderale statene i Kina 4. juni i New York. Med støtte fra mange nasjonale organisasjoner før og etter. Etter 4. juni 2020 jobbet vi tett med myndighetene i forskjellig land i samsvar med loven. Vi fortsetter å jobbe tett med regjeringer fra verden, og våre kolleger på fastlands-Kina, for å gi nøyaktig og sannferdig informasjon om kommunistpartiets massakren i Xinjiang, og CCP bruke av Covid-19 og vaksine som våpen, CCP samarbeid med verdens mørke makte, og de resulterende millioner av skader og menneskerettighetsbrudd mot folket i NFSC, og det fortsatte lokale folkemordet og menneskerettighetsbruddene i Hong Kong. Vi blir respekt fra mange nasjonale organisasjoner i verden, og mange land diskuterer anerkjennelse av NFSC og NFSC-erklæringen.

Erklæringen fra NFSC er klar om menneskerettigheter, rettsstaten, fri religion, og det er klart at den endelige avgjørelsen om det nye Kina vil bli tatt med én person-én-stemme, uten kommunistpartiet.

I dag, 25. januar 2022, står vi overfor realiteten at CCP ulovlig arrangere vinter-OL i Beijing. Etter alle årene CCP infiltrasjon av verden og all den økonomiske, politiske og militære, folkemordet begått mot det kinesiske folket.

Det kinesiske folket blir holdt hjemme av kommunist diktatur ved å bruke alle slags tester for covid-19, Akkurat som CCP skapte en humanitær katastrofe ved å isolere Wuhan i fjor, og under flommen i Zhengzhou, utspiller seg en annen katastrofe i Xi’an og Beijing. I stedet for å samarbeide med verden for å finne ut den virkelige kilden til Covid-19, truer CCP folk over hele verden, og lar tusenvis komme til Kina (for vinter-OL) for å skjule sine ekstreme handlinger. Samtidig som vanlige mennesker i Beijing får ikke lov å gå ut, ønsker CCP å arrangere vinter-OL, de har ikke naturlig snø (snøen er kunstig skapt), og de ønsker å arrangere et OL, ingen hensyn til menneskerettighet og personlig frihet.

Det er samme OL som ble arrangert av Hitler i 1935-1936, og av sovjeterne i 1980. Det skammer på olympiske idealet i historien, og umåtelig skade på menneskerettighetene til det kinesiske folket. . Den olympiske komité har vendt ryggen til den olympiske ideal.

Som grunnlegger av NFSC, for å forfølge et politisk system med én-person-én-stemme for Kina, har jeg og mange av mine følger jobbet for å stoppe kommunist å arrangere det OL og gjenta det som skjedde i 1936. I 1936 ble OL arrangert som et resultat av at jødene gikk sammen mot boikotten av lekene. Kort tid etter gjennomførte Hitler en pogrom mot millioner av jøder. Vi og våre følger ønsker å forhindre at noe lignende skjer i Kina – bruken av politiske eller helsemessige unnskyldninger for å rettferdiggjøre umenneskelige handlinger mot mennesker i Xinjiang, Tibet og Hong Kong, og CCP sist hovedmål – Taiwan. Derfor er vi fullt forpliktet til å forhindre at vinter-OL arrangeres i Beijing.

I dag, på vegne av den nye føderale staten Kina, er jeg veldig beæret over at vi endelig har sett resultatene av en rekke handlinger utført av mange demokratiske land som er vennlige mot det kinesiske folket, Diplomatiske boikotter til vinter-OL i Beijing. Akkurat nå har vi fått vite om en ekstra viktig avgjørelse tatt av president Biden og USA utenriksminister Blinken som gjenspeiler demokrati og rettsstaten. Denne avgjørelsen vil også hjelpe andre organisasjoner og regjeringer i deres vurderinger om å boikotte vinter-OL for å forsvare menneskerettighetene.

USAs regjering har offisielt godkjent evakuering av USA ambassade i Beijing. Vi støtter denne betydningsfulle avgjørelsen fra Mr. Biden og Mr. Blinken, det kan hjelpe å stoppe vaksine katastrofe, folkemordet og den humanitære katastrofen som finner sted i verden. Dette er en seier for NFSC og for den globale befolkningen som opprettholder rettsstaten og menneskerettighetene. Vi takker for Mr. Blinken for slik visdom, og Mr. Biden, presidenten i USA, for hans moralsk korrekte avgjørelse. Historien vil vise at dette betyr mer for menneskeheten og menneskerettighetene enn hva noen amerikansk president noen gang har gjort.

Translator:canola


Edited by:【Himalaya London Club UK】