Inledning Herr Guo: Det kinesiska kommunistpartiet är berett att låta 100 miljoner till 150 miljoner människor dö och hålla en röd linje på 35 procents sysselsättningsgrad. Vilket betyder att inte mindre än 70 miljoner människor fortfarande kan arbeta för att mata cirka 200 miljoner människor för att upprätthålla en minimilevnad. CCP har lagrat tillräckligt med mat i ett och ett halvt år för att hålla folket i ett tillstånd där de inte kommer att svälta ihjäl, under en period av 24 månader. Upprepade gånger har den härskande strategin att utmatta folket, göra folket lida och försvaga folket genomförs, och folkets rikedom plundras genom e-CNY.