De CCP gebruikte de SEC om een ​​economische onbeperkte oorlog te voeren tegen GTV. Om enorme tijd en geld te besparen voor GTV’s investeerders, koos dhr. Miles Guo voor een schikking voor het SEC-onderzoek en de procesvoering. Schikken betekent niet schuld bekennen. Dhr. Miles Guo is hiertoe niet verplicht, maar hij kiest er toch voor uit eigen zak te betalen om een ​​einde te maken aan deze door de CCP geïnitieerde klucht. Het geld van de GTV investeerders is geen cent minder geworden en het is wettelijk beschermd.