Inledning: MIT-forskaren Dr. Stephanie Seneff varnar för de möjliga långsiktiga biverkningarna av covid-vaccinerna: genom den prionliknande verkan av spikproteinet kommer vi sannolikt att se en alarmerande ökning av flera stora neurodegenerativa sjukdomar, med ökande prevalens bland yngre och yngre befolkning.