bản dich: Rally
hiệu đính: Văn Hùng 越南文雄

Nguồn ảnh: Lan Tinh Linh, Nhóm thiết kế Nông Trường Athena

Cập nhật bệnh dịch Athena (Ngày 20 tháng Riêng năm 2022)

1.Dữ liệu cơ bản về đại dịch toàn cầu

Tổng số nhiễm: 336.828.562 người (2.795.461 ca mắc mới hôm nay, tăng 47%  trong 14 ngày)

Tổng số người chết: 5.563.423 người (7.299 ca mắc mới hôm nay, tăng 16% trong 14 ngày)

2. Thống kê tiêm “vắc xin” toàn cầu

Tổng số mũi tiêm “vắc xin”: 9,37 tỷ

“Tiêm chủng” đầy đủ: 3,92 tỷ người

Tỷ lệ “tiêm chủng” đầy đủ: 50,3%

3. Dữ liệu bệnh dịch và “vắc xin” của Úc

Tổng số nhiễm: 2.018.522 (75.6679 ca mới hôm nay)

Tổng số người chết: 2.901 (tăng 60 người mới hôm nay)

Số nhiễm trên 10.000 người: 784,3043

Tổng số lần tiêm “vắc xin”: 47.053.063 (332.808 mũi tiêm mới hôm nay)

“Tiêm chủng” đầy đủ: 19.128.576 người

Tỷ lệ “tiêm chủng” lần thứ hai: 78,1%

Tỷ lệ dân số trên 16 tuổi được tiêm chủng ít nhất một mũi:> 95%

Tỷ lệ dân số trên 16 tuổi được tiêm chủng ít nhất hai mũi:> 92,8%

4. Phân tích dữ liệu

Ngày nay, số người nhiễm bệnh ở Úc vượt quá 2 triệu người, và tỷ lệ nhiễm bệnh là gần 1/10. Số người nhiễm bệnh trên 10.000 người đã vượt quá 780 người. Số người chết trên toàn cầu tiếp tục tăng, nhưng tỷ lệ gia tăng trong 14 ngày của các trường hợp đã giảm dần trong nhiều ngày. Từ biểu đồ bên dưới, bạn có thể so sánh số ca mắc mới hàng ngày (trên một triệu dân số) ở các quốc gia lớn trên thế giới. Do đó Chúng ta thấy tình hình nghiêm trọng của dịch bệnh Úc chỉ đứng sau Pháp.

Đường cong số ca mắc mới hàng ngày trên một triệu dân theo quốc gia
Nguồn ảnh: Our World in Data
(Từ trên xuống: Úc, Pháp, Mỹ, Anh, Đức, Canada, Ấn Độ)

Để minh họa mối quan hệ giữa đường cong tiêm chủng và đường cong ca bệnh mới, hãy so sánh hai quốc gia có số ca mắc mới cao nhất và thấp nhất (tính theo bình quân dân số) hiện tại.

So sánh các đường cong về số ca mới (trên một triệu người) của 2 quốc gia cao nhất và thấp nhất trong biểu đồ trên
Nguồn ảnh: Our World in Data
So sánh tỷ lệ tiêm chủng ở Úc, Pháp, Ấn Độ và Nam Phi
Nguồn ảnh: Our World in Data
Đường cong tỷ lệ tiêm chủng hàng ngày của Úc, Pháp, Ấn Độ, Nam Phi ( Nguồn ảnh: Our World in Data)

Qua con số có thể thấy, bất kể là tỷ lệ tiêm chủng quốc gia hay tiêm chủng hàng ngày, càng tiêm chủng nhiều thì dịch bệnh càng nghiêm trọng.

Nguồn dữ liệu:

google

Our world in data

Số liệu thống kê về vắc xin Covid-19 trên trang web của Bộ Y tế Úc

Báo cáo phản ứng có hại của vắc xin hàng tuần TGA của Úc

covidlive.com.au

First state to mandate booster shot

Booster shot gap to be slashed to four months and then down to three

Coronavirus World Map

Nguồn bài: https://gnews.org/post/p1884445/

Published by: Lish

Để biết thông tin thêm, xin vui lòng lưu ý:

Nick Twitter của Nông Trường Athena Melbourne Úc:himalayaathena
Nick Gettr của Nông Trường Athena Melbourne Úc:himalayaathena
Link YouTube của Nông Trường Athena Melbourne Úc
Link discord của Nông Trường Athena Melbourne Úc
Link Đài Truyền Hình Trực Tiếp số 1 GTV – Nông Trường Athena Melbourne Úc