Född av virtuell valuta kommer att få människor att inte längre lita på några papperspengar eller lita på någon regerings finansiella system, eftersom hela världen trycker pengar galet. Corona-viruset har förändrat människors hela livsstil. Med Internets födelse föddes ett stort antal blockkedjetekniker inom det finansiella området, papperspengar och statlig valuta kommer inte längre att användas, Människor har stora tvivel om medicinska institutioner, och hela läkarkåren kommer att genomgå en fullständig revolution i framtiden.