Het zal een fundamentele ramp voor de economie van de EU zijn als het onderzoek naar de oorsprong van de pandemie onder het tapijt word geveegd.

来源:胡博士解读  荷兰语翻译:木木 荷兰语校对:pv0

Er zitten enorme risico’s verborgen onder de recente goede economische prognoses van Deutsche Bank voor de wereld en de eurozone voor het komende jaar. Miles Guo verklaarde echter duidelijk in de live-uitzending dat het ergste nog moet komen.  Ook gelooft Dr. Hu dat het economisch herstel volgend jaar niet zal terugkeren naar het niveau van vóór de pandemie, zoals voorspeld is door Deutsche Bank, en dat de EU meer door de epidemie wordt getroffen dan andere grote economieën in de wereld. De volgende aspecten verklaren waarom de epidemie en de daaropvolgende nieuwe wereldorde een grote uitdaging zullen vormen voor het bestaan van de EU, en waarom de economische neergang en de politieke onrust die het gevolg zullen zijn van de pandemie een aanhoudende schaduw zullen werpen over de EU als de Europese landen niet vooroplopen in de zoektocht naar de waarheid over de pandemie.

De oprichting van de Europese Unie was gebaseerd op vier belangrijke vrijheden, namelijk het vrije verkeer van goederen, het vrije verkeer van personen, het vrij verrichten van diensten en het vrije verkeer van kapitaal.  De vluchtelingencrisis die op dit moment gaande is , heeft het fundament van het EU-beleid inzake vrijheid van de open grenzen ernstig op de proef gesteld, waardoor het moeilijker is om de preventie en bestrijding van epidemieën op te sporen en de uitdagingen die voortkomen uit de toekomstige distributie en acceptatie van vaccins.

Quarantaines brengen hogere kosten met zich mee voor het verkeer van goederen. En als het huidige vaccin, dat op basis van de voortijdige testresultaten is goedgekeurd, volgend jaar een ernstig gevolg blijkt te hebben zoals ADE, zal het de verwachtingen voor de toekomst een verwoestende slag toebrengen.

Het recht van de Europese Unie op vrij verkeer zonder discriminatie op grond van nationaliteit is ook op de proef gesteld, en de coronavirusepidemie heeft geleid tot een heroverweging van wat de EU werkelijk betekent. Op het hoogtepunt van de epidemie dit jaar probeerden de Europese regeringen wanhopig hun bevolking te beschermen, en Duitsland bood helpende hand aan Italië en Spanje, maar toen Italië vroeg om de enorme schuldenlast van de epidemie te delen, weigerde Duitsland dat expliciet. Italiaanse politici in de Frankfurter Allgemeine Zeitung in Duitsland herinnerden de Duitsers aan de schulden die ze tijdens de wereldoorlog hadden en die ze nog moeten terugbetalen. Aan de andere kant zijn video’s van EU-vlaggen die in brand worden gestoken en verbrand, op de Italiaanse sociale media viraal geworden. Zonder een duidelijk begrip van de waarheid over het virus en met het voortduren van de epidemie kan geen enkele economische unie zich een nieuwe ronde van hulpprogramma’s veroorloven. En een stopzetting van de hulp zou de psychologische kloof die wordt veroorzaakt door de onevenwichtige economische reactie van de landen op de epidemie, nog groter maken.

Waarmee krijgt de EU te maken als zij niet vooroploopt bij het ontdekken van de waarheid over het virus? Oost-Europa, het beoogde doelwit van het “One Belt, One Road”-initiatief, zou een belangrijk doorvoerpunt kunnen zijn voor het CCP, niet alleen om de technologische blokkade te doorbreken, maar ook om belangrijke infrastructuurprojecten te controleren door middel van schulden. Dit geldt vooral nu de economie zich in een recessie bevindt en corruptie wordt gebruikt om lokale ambtenaren te infiltreren. Dr. Yan waarschuwde ons dat de Chinese Communistische Partij nooit slechts één stam van een virus zou creëren, en een pandemie zou hen een duidelijk inzicht geven in de kenmerken van verschillende stammen en de richting van toekomstige modificaties. Terwijl de rest van de wereld probeert een geneesmiddel te ontwikkelen, werkt de CCP aan het ontwikkelen van nieuwe virusstammen. Er zijn meldingen geweest van stammen die het herstelserum nutteloos hebben gemaakt, alleen niet in grote aantallen bij de bevolking. Als één soevereine natie kunnen de VS of Australië de epidemie onder controle houden door middel van grenscontroles, terwijl de Europese Unie volgens het Verdrag van Schengen geen controle heeft over een epidemie die zich als de wind verspreidt.

Als de EU niet opstaat en op tafel legt dat het nieuwe coronavirus een onbeperkt biologisch wapen is, en de wereld verenigt om betere preventieve oplossingen te ontwikkelen, zou een biologische aanval door een terroristisch regime de verdediging van de NAVO volledig ondoeltreffend maken, omdat geen enkel raketafweersysteem de asymptomatische superverspreiders van het virus zou kunnen stoppen.

+1
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments