Dr. Yan:Hydroxiklorokin fick mycket hinder vid förebyggande och tidig behandling av covid-19

Socialt avstånd är viktigt som 6 fots avstånd. Det är också användbart att använda kirurgisk mask när du befinner dig i en population med hög densitet. Hydroxiklorokin fick mycket hinder vid förebyggande och tidig behandling av covid-19. Det kan anti-SARS innan. Det kan anticytokin storma. Det kan antimikrotrombos. Det kan motverka inträde av SARS som virus.

0
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments