Immunitetstiden mot viruset är kort så det finns en risk för sekundär infektion. Ett effektivt vaccin kan inte utvecklas utan att förstå viruset

Dr. Yan Limeng: Även om du får infektion första gången med en stam, men efter en kort stund, kan du fortfarande träffa den andra stammen och få ytterligare en infektion. Antikroppen finns kvar i din kropp, upp till flera månader eller till och med kortare. Och när du träffa på en sådan hög mutantstam som cirkulerar runt vår i befolkning, genereras det alltid en mutant. Så du riskerar alltid att stå inför denna infektion igen. Du kan inte få det effektiva vaccinet som du förväntade dig, om vi inte förstår mutanten och hur det muterade, kedjan det muterade.

0
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments