Herr Bannon läser deklarationen av den Nya Federala Staten Kina

Det är visselblåsaresrörelsen som har förenat oss. Den Nya Federala Staten Kina är ett land utan Kinas kommunistiska parti som är en gangsterorganisation utan legitimitet. För att förverkliga rättsstaten, demokratin, och friheten i den Nya Federala Staten Kina, har de fria kineserna över hela världen i Kina upprättat Himalaya Supervisory Organisationen.

0
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments