โปรแกรมดีท็อกซ์วัคซีน (รวม 1 เข็ม และ 2 เข็มขึ้นไป)


ผู้แปล: MOS ฝ่ายสื่อ – 4sea(文扬四海)

ธาตุสังกะสี 25-50 มก. วันละครั้ง
วิตามินซี 1000 มก. วันละครั้ง
วิตามิน D3 5,000IU วันละครั้ง หรือ 50000IU ต่อสัปดาห์ สัปดาห์ละครั้ง
ไอเวอร์เม็กติน(Ivermectin) 0.2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรับ กินวันละครั้ง ในวันแรก และวันที่ 3 จากนั้นให้กินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
เม็ดยาอาร์เตมิซินิน-ไพเพอร์ควิน( Artemisinin piperaquine) แต่ละเม็ดประกอบด้วย อาร์เตมิซินิน 62.5 มก., ไพเพอร์ควิน 375 มก.วันแรกกิน 2 เม็ด จากนั้นวันละ 1 เม็ด ติดต่อกัน 6 วัน หยุดกิน 20 วัน จากนั้นกินต่ออีก 7 วัน หยุด อีก20 วัน กินต่ออีก 7 วัน ใช้เวลารวม 21 วัน 24 เม็ด จบโปรแกรมดีท็อกซ์
อาร์เตมิซินิน และไพเพอร์ควิน เป็นยาที่สำคัญที่สุดในการทำความสะอาดสารพิษของวัคซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดมากกว่าสองครั้ง

ข้อควรระวัง:
ไม่ควรกินยา อาร์เตมิซินิน-ไพเพอร์ควิน และวิตามินซีในเวลาเดียวกัน ควรแยกกินระหว่างวัน
ห้ามใช้ไฮดรอกซีคลอโรควิน (hydroxychloroquine)ขณะกินอาร์เตมิซินิน-ไพเพอร์ควิน (ก่อนสิ้นสุดโปรแกรมดีท็อกซ์นี้)


อ้างอิง:

  1. MILES GUO on GETTR – EN
  2. MILES GUO on GETTR – CN


ผู้เผยแพร่:Xiaolunn

More information, follow us 

New York MOS Himalaya |GTV

New York MOS Himalaya |MOS TALK

New York MOS Himalaya |Gettr

New York MOS Himalaya |YouTube

Free to Join New York MOS Himalaya|Discord

Disclaimer: This article only represents the author’s view. Gnews is not responsible for any legal risks.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments